Webbsidans undersidor:

Patientförsäkringscentralens årsrapporter

Patientförsäkringscentralen (PFC) publicerar årsredovisning och delårsrapporter baserat på olycksstatistik. Den första årsrapporten om patientskador publicerades 2018. 

Patientförsäkringscentralens årsrapporter

Patientförsäkringscentralens delårsrapport har sammanställt aktuell statistik över patientskador som inträffade under årets första sex månader.

Patientförsäkringscentralens delårsrapporter

Patientförsäkringscentalens temarapporter

Patientförsäkringscentralen främjar forskning relaterad till patientsäkerhet och tillhandahåller omfattande patientskadedata som är tillgängliga för vårdpersonal och forskare.

Studier av Patientförsäkringscentralens data

Övrig information
Informationsexpert Saija Lehtinen
tfn 040 450 4581
etunimi.sukunimi@vakuutuskeskus.fi