Exempel på ärenden

Fallstudierna ger information om skälen för ersättning för skador som rapporterats till patientförsäkringscentralen i enlighet med patientförsäkringslegislation.

Individuella skadefall kan dock skilja sig mycket från varandra, så utifrån exemplen kan man inte helt avgöra om ens eget skadeärende berättigar till ersättning. Individuella omständigheter beaktas alltid vid utvärdering av huruvida en skada är ersättningsgill.

Exempel på ärenden sammanställs enligt följande teman: