Sakkunnigläkare

 • Sampo Auro, ML, ortopedi och traumatologi
 • Päivi Elfving, specialtandläkare; Mun- och käkkirurgi
 • Jussi Furuholm, specialtandläkare, rotbehandling
 • Minna Halinen, ML; Allmänmedicin
 • Arsi Harilainen, MD, docent; Ortopedi och traumatologi
 • Jaana Heikkilä, ML, tandläkare, Klinisk tandvård
 • Tiina Heliö, docent; Invärtesmedicin / kardiologi
 • Päivi Hirsso, ML, MD; Allmänmedicin
 • Eero Hirvensalo, MD, docent; Ortopedi och traumatologi, kirurgi
 • Tuija Ikonen, MD, professor; Thorax- och blodkärlskirurgi, kirurgi
 • Esko Kemppainen, MD, docent; Kirurgi, gastrokirurgi
 • Vesa Koivukangas, MD, docent; Kirurgi, gastrokirurgi
 • Sonja Kouri, specialtandläkare; Protetik
 • Tia Kurki; specialtandläkare, MD
 • Ilkka Käsmä, ML; Allmänmedicin
 • Pekka Laine, specialtandläkare, OD, professor; Mun- och käkkirurgi
 • Anu Lampinen, specialtandläkare; Klinisk tandvård, kariologi, rotbehandling
 • Iikka Lantto, MD, Ortopedi och traumatologi
 • Mikko Loukovaara, MD, docent; Gynekologi och obstetrik, gynekologisk onkologi
 • Anne Mattila, MD, gastrokirurgi
 • Jaakko Mattila, ML, Ögonsjukdomar
 • Jari Mauno, specialtandläkare; Protetik, bettfysiologi
 • Mörtenhumer Sanna, ML; Ögonsjukdomar
 • Yrjänä Nietosvaara, MD, professor; Ortopedi och traumatologi, handkirurgi, barnortopedi och traumatologi, pediatrisk handkirurgi, barnkirurgi
 • Tuukka Niinimäki, MD, docent; Ortopedi och traumatologi
 • Jarkko Pajarinen, MD, docent; Ortopedi och traumatologi
 • Ville Palojärvi, ML; Invärtesmedicin
 • Markus Parkkinen, MD; Ortopedi och traumatologi
 • Eero Pekkonen, MD, docent; Neurologi
 • Jukka Pulkkinen, MD; Kirurgi, gastrokirurgi
 • Ville Remes, MD, docent; Ortopedi och traumatologi
 • Reina Roivainen, MD, docent; Neurologi
 • Inka Romo, MD; Invärtesmedicin
 • Juhani Rämö, docent; Thorax- och blodkärlskirurgi
 • Lasse Rämö, MD, ortopedi och traumatologi, PFC överläkare
 • Sinita Räsänen, OL, tandläkare, Klinisk tandvård
 • Salla Salmenkivi, specialtandläkare, PFC överläkare i odontologi; Klinisk tandvård
 • Janne Soveri, ML; Allmänmedicin
 • Jarkko Suomela, ML; Allmänmedicin
 • Tuulikki Takki, ML; Allmänmedicin
 • Toivanen Jussi, ML; Ögonsjukdomar
 • Eeva Tuunainen, MD, Akutmedicin
 • Harri Vaalas, OL, specialtandläkare; Mun- och käkkirurgi
 • Jarkko Vasenius, MD, docent; Handkirurgi
 • Pekka Vatanen, specialtandläkare; Protetik, bettfysiologi
 • Jaana Vironen, MD, docent; Kirurgi
 • Liisa-Maria Voipio-Pulkki, docent; Invärtesmedicin, brådskande vård och behandling, tillgång till vård
 • Hannu Väänänen, MD; Invärtesmedicin, gastroenterologi
 • Maiju Welling, MD; Allmänmedicin