Registrering av skadeanmälan

När en ny skadeanmälan anländer till Patientförsäkringscentralen registreras skadeärendet och tilldelas ett handläggningsnummer. Handläggningsnumret har formen PO-vvvv-nnnn-nnn, t.ex. PO-2012-1234-123. Skador som har hänt den 1.1.2021 eller senare ät handläggningsnumret i form PL-vvvv-nnnn-nnn.

Du kommer att få ett brev från Patientförsäkringscentralen som beskriver registrering av din patientskadeanmälan och inledningen av skadehandläggningen. Du kommer att få detta så kallade bekräftelsebrev ungefär tre till fyra veckor efter att vi mottagit din skadeanmälan.