Sköldkörtelingrepp

1) Övergående förlamning i stämbanden efter en sköldkörteloperation

På grund av ett avvikande provsvar från sköldkörteln bortopererades den vänstra delen av patientens sköldkörtel. Omedelbart efter operationen blev patienten hes och man bedömde att stämbandsnerven hade skadats. Under uppföljningstiden fick patienten tillbaka sin normala röst.

Bortoperationen av patientens sköldkörtellob var medicinskt motiverad. I samband med åtgärden är uttänjningsskada alltid möjlig på grund av vävnadssvullnad eller manipulering av nerven och uttänjningsskadan kan inte alltid undvikas trots att åtgärden genomförs på korrekt sätt. Efter uttänjningsskador återkommer dock i allmänhet funktionen i stämbanden och återgår till det normala under ett års uppföljning.

Eftersom åtgärden var motiverad och dess genomförande korrekt och den övergående skadan på stämbanden trots detta inte kunde undvikas, var det inte frågan om en ersättningsgill patientskada.

2) Förlamning i stämbanden efter sköldkörteloperation

På grund av ett avvikande provsvar från sköldkörteln bortopererades den vänstra delen av patientens sköldkörtel. Efter operationen konstaterades en bestående förlamning i vänster stämband.

Avlägsnandet av patientens sköldkörtellob var medicinskt motiverad. Under operationen uppkom en allvarligare skada till följd av uttänjning av stämbandsnerven. Den bestående nervskadan borde ha kunnat undvikas eftersom vävnadsstrukturen i övrigt var normal, dvs. i området fanns inte ärrbildningar av tidigare operationer eller till exempel vävnadsförändringar på grund av cancer. Den lob som avlägsnades var inte heller ovanligt stor.

Eftersom den bestående förlamningen av stämbandet skulle ha kunnat undvikas med en noggrannare operationsteknik, fick patienten ersättning för den personskada som uppkommit.