Potilasvakuutuskeskuksen vuosiraportit

Potilasvakuutuskeskus kokoaa tietoa potilasvahingoista ja julkaisee säännöllisesti tilastoja potilasvahinkojen lukumääristä, maantieteellisestä jakaumasta ja vahinkotyypeistä.

Potilasvakuutuskeskus (PVK) julkaisee vahinkotilastoihin perustuvia vuosiraportteja ja osavuosiraportteja. Ensimmäinen Potilasvakuutuskeskuksen vuosiraportti potilasvahingoista julkaistiin vuonna 2018. Potilasvakuutuskeskuksen osavuosiraporttiin on koottu ajankohtaista tilastotietoa potilasvahingoista, jotka ovat tapahtuneen vuoden ensimmäisten kuuden kuukauden aikana.

Potilasvakuutuskeskuksen vuosiraportit

Potilasvakuutuskeskuksen osavuosiraportit

Potilasvakuutuskeskus edistää potilasturvallisuuteen liittyvien tutkimusta ja tarjoaa terveydenhuollon ammattihenkilöiden ja tutkijoiden käyttöön laajat potilasvahinkoaineistot.

Tutkimukset Potilasvakuutuskeskuksen aineistosta

Lisätietoja
Informaatioasiantuntija Saija Lehtinen
p. 040 450 4581
etunimi.sukunimi@vakuutuskeskus.fi