Bestående kosmetiskt men

Om patientskadorna orsakar bestående kosmetiskt eller synligt men, såsom ärr, kommer de att ersättas genom kompensation för kosmetiskt men. Ersättning för kosmetiskt men på grund av den ursprungliga vården eller behandlingen ersätts dock inte.

Ersättningen fastställs med beaktande av ärrets storlek, form, färg, placering och synlighet. Ersättningsbeloppet påverkas också av den skadelidandes ålder.