Webbsidans undersidor:

I Finlands geografiska region

Patientskadelagen tillämpas endast på hälso- och sjukvård som getts inom Finlands land- och havsområden. Lagen kan inte tillämpas på hälso- och sjukvård som utförts utanför Finlands gränser, trots att patienten har skickats för hälso- och sjukvård utomlands och trots att både vårdgivaren och vårdmottagaren är finländare.

Från början av 2021 gäller patientförsäkringslagen inte bara hälso- och sjukvård som tillhandahålls i Finland, utan även hälso- och sjukvård som tillhandahålls utomlands om folkhälsovården har organiserat behandlingen utomlands och det är nödvändigt för patientens hälsotillstånd. Patientförsäkringslagen gäller inte situationer där en patient själv söker sig till undersökningar eller behandling utomlands. Se nogrannare Patientförsäkring 2021

1) Behandling av fraktur på båtkryssning

En elev skulle åka med sin skolklass på båtkryssning. Vid ombordstigning snubblade eleven och föll och skadade då sin hand. Eleven besökte sjukskötarmottagningen på båten. Sjukskötaren undersökte handen och konstaterade att det inte behövdes några fortsatta åtgärder. Senare konstaterades en fraktur i handen.Vården gavs strax efter att fartyget lagt ut då man ännu befann sig på finländskt vatten och därför behandlade Patientförsäkringscentralen den skadeanmälan om vården som patienten lämnade senare.

2) En operation som utförts av en finländsk läkare utomlands

En finländsk patient avtalade med en finländsk läkare på dennes mottagning i Finland om en operation, som läkaren sedan utförde utomlands.

Trots att både patienten och läkaren var finländare, kunde patientskadelagen inte tillämpas på operationen, eftersom den inte hade utförts i Finland.