Skada i behandlingslokal eller -utrustning

Den skada som patienten orsakas av vårdlägenheten eller utrustningen ersätts som patientskada. En sådan skada kan till exempel bero på brand. I så fall ska det vara fråga om en plötslig skada.