Kontaktinformation

Posten som gäller skadeärenden:
Patientförsäkringscentralen
PB 1
00084 FÖRSÄKRINGSCENTRALEN

Du kan också lämna dokumenten till receptionen:
Patientförsäkringscentralen
Östersjögatan 11–13
00180 Helsingfors

Kundtjänst

Kundtjänsten har telefontid vardagar kl. 12–15. Samtalsavgiften är normal mobiltelefonavgift. Sms kan inte skickas till våra telefonnummer.

Skade- och ersättningsärenden

Förfrågningar om anhängiga anmälningar och sökande av ersättning

tfn 040 450 4590

Förfrågningar om inkomstförlust och pensionsärenden

tfn 040 450 4505

Försäkringsärenden

Hälso- och sjukvårdens samt medlemsbolagens förfrågningar om försäkringsskyldigheten

tfn 040 450 4545

Skicka utredningar elektroniskt till Patientförsäkringscentralen

Du kan skicka utredningar och tilläggsuppgifter elektroniskt till Patientförsäkringscentralens ersättningshandläggning. Det kan till exempel vara bilagor till skadeanmälan eller ditt svar på hörandebrevet.

Elektronisk kontakt till Patientförsäkringscentralens ersättningshandläggning (öppnas i en ny flik)

  • Elektronisk kontakt är möjlig när ditt skadeärende har inletts på Patientförsäkringscentralen och det har fått ett handläggningsnummer.
  • I identifieringsförmedlingstjänsten Signicat behöver du bankkoder eller mobilt bank-id och handläggningsnumret för ditt skadeärende. Handläggningsnumret finns i det bekräftelsebrev eller beslut som Patientförsäkringscentralen har skickat till dig. Det har formen PO-vvvv-nnnn-nnn, t.ex. PO-2012-1234-123.
  • Vi rekommenderar att den elektroniska kontakten sker mellan kl. 6 och 22 eftersom det kan ske driftstopp i Patientförsäkringscentralens ärendesystem på natten.

Problemsituationer vid elektronisk hantering: Om du har tekniska problem när du ska fylla i eller skicka en blankett kan du kontakta PVK.lomaketuki(@)vakuutuskeskus.fi. Via e-postadressen får du service endast i tekniska frågor gällande elektronisk ärendehantering på vardagar kl. 9–15.

Skicka utredningar per post till Patientförsäkringscentralen

Du kan även skicka tilläggsuppgifter och utredningar samt originalmaterial (till exempel gipsmallar eller röntgenbilder) per post till Patientförsäkringscentralens ersättningshandläggning. Postadressen är Patientförsäkringscentralen, PB 1, 00084 FÖRSÄKRINGSCENTRALEN. Märk alltid materialet med handläggningsnumret, patientens namn och personbeteckning samt avsändarens namn och adress. 

E-postadresserna

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@vakuutuskeskus.fi

Observera att Patientförsäkringscentralen inte har en allmän e-postadress, t.ex. en registratorsadress. Det är inte heller möjligt att skicka handlingar eller utredningar som innehåller personuppgifter till våra arbetstagares e-postadresser.

Fax 040 450 4694

FO-nummer 0653261-4