Deadline

Skadeanmälan ska göras inom tre år från det att den skadelidande fått besked om skadan eller borde ha fått besked om den.

Ibland kan patienten få besked om en skada först en lång tid efter att den inträffat.

En skadeanmälan som inkommer när tidsfristen på tre år har gått ut kan tas till prövning endast av särskilda skäl. Ersättning ska i varje fall sökas senast inom tio år från den händelse som förorsakat skadan (fram till den 30 april 1999 var preskriberingstiden 20 år).

1) Reoperation

En medelålders kvinna opererades för karpaltunnelsyndrom i maj 2010. Enligt uppgifterna i operationsberättelsen genomfördes operationen på ändamålsenligt sätt. Trots detta hade kvinnan fortsättningsvis symtom i handen. Det är alltid möjligt att symtomen fortsätter även efter en lyckad operation och detta berättigar i sig inte till ersättning från patientförsäkringen. I november 2013 måste man göra en ny operation i handleden, varvid man konstaterade att vävnaderna inte hade öppnats tillräckligt vid den första operationen och att de fortsatta symtomen sannolikt berodde på detta.

Eftersom kvinnan fick besked om bristerna i den första operationen först efter reoperationen i november 2013, kunde hon år 2015 lämna en skadeanmälan om bristerna i operationen som utfördes 2010 trots att det hade gått mer än tre år sedan den utfördes.

2) Magnetundersökning efter operation

En ung man opererades för diskbråck den 26 augusti 2008. Efter operationen fick han smärtor i både nedre ryggen och vänster ben. I maj 2010 gjorde man en magnetundersökning på mannen och konstaterade att det fanns ärrvävnad i operationsområdet som sannolikt orsakade smärtorna. Mannen ansökte om ersättning för operationen med en skadeanmälan som inkom den 30 januari 2014. I samband med läkarbesöket efter magnetundersökningen i maj 2010 borde patienten ha insett att smärtorna i nedre delen av ryggen och benet anknöt till den operation som han genomgått tidigare och lämnat en skadeanmälan inom tre år från läkarbesöket efter magnetundersökningen.

Eftersom skadeanmälan i ärendet anlände till Patientförsäkringscentralen för sent kunde anmälan inte tas till prövning.