Webbsidans undersidor:

Försäkringscentralens ledningsgrupp

Patientförsäkringscentralen har i Försäkringscentralen en gemensam ledningsgrupp med Trafikförsäkringscentralen (TFC), Miljöförsäkringscentralen och Läkemedelsskadeförsäkringspoolen.

Verksamhetschef Juha-Pekka Halmeenmäki

Direktör för patientförsäkringsenheten Minna Plit-Turunen

Verkställande direktör, lagstiftningsdirektör Asko Nio

Kommunikationsdirektör Sari-Leena Lund

Förvaltningsdirektör Jari-Matti Lifländer,

Aktuariedirektör Ville Lilja

Direktör för trafikförsäkringsenheten Janne Jumppanen

Trafiksäkerhetsdirektör Kalle Parkkari