Hörande

Innan man fattar ett beslut om ersättning skall parten ges möjlighet att skriftligen yttra sig om det skadelidande som han har anmält och ge en förklaring till de påståenden och förtydliganden som kan påverka avgörandet av ärendet. Samrådsförfarandet grundar sig på § 34—36 i förvaltningslagen.

Hörande innebär i praktiken att Patientförsäkringscentralen skickar en kopia av till exempel hälsovårdsyttrande eller medicinskt expertutlåtande och förbehåller sig rätten att utfärda ett skriftligt svar inom tidsfristen. Författaren till skadeanmälan skall höras om de rapporter Patientförsäkringscentralen har inhämtat och som han inte känner till sen tidigare.

Skriv ditt svar på ett separat papper. Kommentarer bör därför inte läggas till tidigare inlämnade formulär eller uttalanden. Observera att svaret måste lämnas inom den angivna tidsfristen. Efter tidsfristen kan ärendet lösas även om brevet inte har besvarats. Skicka ditt svar på samrådsbrevet och dina förklaringar bifogade till meddelandet antingen per post eller elektroniskt till Patientförsäkringscentralen.

Kontaktuppgifter till Patientförsäkringscentralen

Om du inte har någon kommentar eller något att tillägga i ärendet behöver du inte svara på Patientförsäkringscentralens samrådsbrev.

Ett hörandebrev får inte överhuvudtaget sändas om hörandet är uppenbart onödigt, till exempel för att yrkandet godtas. I detta fall flyttas saken direkt till avgörandefasen.