Vanliga frågor om skadeanmälan

På Patientförsäkringscentralens sidor har man sammanställt några av de vanligaste svaren på frågor om patientskada, skadeanmälan och ersättningsprocessen. Paren fråga-svar har tillhandahållits med följande teman: