Kommunikationsenheten

Kommunikationsenheten betjänar på numret 040 450 4700 i regel vardagar kl. 9–15. Vår e-postadress är viestinta(@)vakuutuskeskus.fi.

Kommunikationsdirektör Sari-Leena Lund

tfn 040 922 5528

Kommunikationsspecialist Riikka Luomanpää

tfn 040 922 5586

Kontaktuppgifter för media

Kommunikationsenheten betjänar media på 040 450 4700 vardagar i regel kl.9–15 eller per e-post på viestinta(@)vakuutukeskus.fi.

Frågor om Patientförsäkringscentralen och patientförsäkringssystemet

Direktör Minna Plit-Turunen, tfn 040 450 4632

Frågor om skadereserver och finansiering

Aktuariedirektör Ville Lilja, puh. 040 922 1413

Frågor om patientsäkerhet och ersättning för patientskador

Ersättningschef Elina Muukkonen, tfn 040 450 4604

Frågor om statistik över patientskada

Informationsexpert Saija Lehtinen, tfn 040 450 4581

Försäkringsrelaterade frågor

Jaana Kekkonen, tfn 040 450 4557