Patientförsäkring från 2021

Ersättning för patientskador och patientförsäkring föreskrivs i lagen om patientskador som har varit i kraft sedan 1 maj 1987. Ändringar görs dock i lagstiftningen om patientförsäkringar, eftersom den gamla lagen om patientskada har upphävts och kommer bara att gälla till slutet av 2020. Bestämmelserna i patientskadelagen fortsätter dock att gälla för alla patientskador som inträffar före den 1 januari 2021. 

I framtiden föreskrivs om patientförsäkringen och Patientförsäkringscentralens funktioner i följande lagar:

Det skedde inga stora förändringar av de grundläggande principerna för patientförsäkring under lagstiftningsreformen. På dessa sidor beskrivs närmare vad som kommer att ändras i patientförsäkringen från och med den 1 januari 2021.

Patientförsäkring från och med 1 januari 2021