Inlagor

De senaste uttalandena från Patientförsäkringscentralen (på finska) har sammanställts på denna sida.

Begäran om yttrande om ett utkast till regeringsförslag om ändring om patientförsäkringslagen samt vissa tillhörande lagar:

Patientförsäkringscentralen anser att både de ersättningssökande och försäkringstagarna kommer att uppnå betydande fördelar, om ansvaret mellan patientförsäkringen och arbetspensionssystemet gällande ersättandet av arbetspensioner samt ålders- och familjepensioner klargörs

Yttrande 2.6.2020 (pdf, öppnas i en ny flik)

I yttrande till utkast till regeringens förslag om ändring av lagstiftningen om social trygghet och försäkring till följd av dataskyddsförordningen:

Patientförsäkringscentralen (PFC) och Trafikförsäkringscentralen (TFC) anser att förslaget är bra som följer reglerna för den allmänna dataskyddsförordningen, som är förenliga med lagstiftningen om social trygghet och försäkring. PFC och TFC stöder de föreslagna ändringarna av förslaget med några förtydliganden.

Yttrande 25.1.2018 (pdf, öppnas i en ny flik) 

Yttrande om utkastet till regeringens lagförslag om inkomstinformationssystemet och om ändring av vissa andra lagar:

Patientförsäkringscentralen föreslår bredare tillgång till informationsrättigheter för företag som utfärdar patientförsäkring.

Yttrande 4.8.2017 (pdf, öppnas i en ny flik)

Yttrande om slutrapporten från arbetsgruppen för patientförsäkring:

Patientförsäkringscentralen tillhandahåller förtydliganden av patientskadelagen, som håller på att utarbetas.

Yttrande 13.3.2017 (pdf, öppnas i en ny flik)

Yttrande angående statsrådets lagförslag om elektronisk behandling av social- och hälsovårdsuppgifter:

Den nya lagen om kundinformation bör inte begränsa PFC:s rätt till information eller sättet att överföra elektronisk information mellan PFC och vårdplatsen.

Yttrande 28.2.2017 (pdf, öppnas i en ny flik)

Yttrande om utkastet till regeringens lagförslag om inkomstinformationssystemet och om ändring av vissa andra lagar:

Försäkringscentralen förespråkar upprättandet av ett inkomstregister.

Yttrande 25.8.2016 (pdf, öppnas i en ny flik)