Webbsidans undersidor:

Exempel på ärenden

Exempel på ärenden ger information om vilka grunder som finns för ersättning av skador, som rapporteras till Patientförsäkringscentralen enligt patientskadelagen eller patientförsäkringslagen.

Individuella skadefall kan dock skilja sig mycket från varandra, så att du utifrån exemplen inte helt kan avgöra om ditt eget skadeärende berättigar till ersättning. Individuella omständigheter beaktas alltid vid utvärdering av huruvida en skada är ersättningsgill.

Exempel på ärenden sammanställs enligt följande teman: