Webbsidans undersidor:

Statistik och publikationer

Patientförsäkringscentralen sammanställer information om patientskador och publicerar regelbundet statistik om siffror för patientskador, geografisk fördelning och typ av skador. 

Patientförsäkringscentralens årsrapporter

Patientförsäkringscentralen främjar forskning relaterad till patientsäkerhet och tillhandahåller omfattande patientskadedata som är tillgängliga för vårdpersonal och forskare.

Utredningar av Patientförsäkringscentralens skadedata

Patientförsäkringscentralens blanketter, avsedda för olycksfalls- och skadekunder, arbetsgivare och hälso- och sjukvården, publiceras online. Formulären är tillgängliga som pdf-filer och elektroniska formulär som kan fyllas i och skickas online till Patientförsäkringscentralen.

Patientförsäkringscentralens blanketter