Webbsidans undersidor:

Statistik och publikationer

Patientförsäkringscentralen sammanställer information om patientskador och publicerar regelbundet statistik om siffror för patientskador, geografisk fördelning och typ av skador. 

Patientförsäkringscentralens årsrapporter

Patientförsäkringscentralen främjar forskning relaterad till patientsäkerhet och tillhandahåller omfattande patientskadedata som är tillgängliga för vårdpersonal och forskare.

Utredningar av Patientförsäkringscentralens skadedata

En sammanfattning av Patientförsäkringscentralens  verksamhetsrapport 2018 har publicerats online. PFC:s vision är att tillhandahålla säkerhet och information för hälso- och sjukvården samt försäkringssystemet som utvecklas hela tiden: Vi arbetar för trygghet för patienter och vårdpersonal och tar fram nyttig information som stöder utvecklingen av försäkringssystemet och arbetet för patientsäkerheten.

Patientförsäkringscentralens verksamhetsberättelse 2018

Patientförsäkringscentralens blanketter, avsedda för olycksfalls- och skadekunder, arbetsgivare och hälso- och sjukvården, publiceras online. Formulären är tillgängliga som pdf-filer och elektroniska formulär som kan fyllas i och skickas online till Patientförsäkringscentralen.

Patientförsäkringscentralens blanketter