Patientförsäkring 2021 -utbildningsmaterial

Utbildningen Patientförsäkringen förnyas

Onsdagen 23 oktober 2019 organiserade Patientförsäkringscentralen (PFC) en utbildningsdag för förnyelse av patientförsäkringen, som var riktad till chefer för försäkringsbolag, sjukvårdsdistrikt och läkarcentraler och experter med ansvar för patientförsäkring samt alla som arbetar med patientförsäkring.

Video

Början av dagen (på finska):

Följande experttal (på finska) hölls på utbildningsdagen:

Patientförsäkring som skydd för patienter och sjukvårdspersonal — Bakgrund och statistik, direktör Minna Plit-Turunen, Patientförsäkringscentralen

Bakgrunden till reform av lagstiftningen om patientförsäkring — Hur har man kommit hit? chef för lagstiftning Asko Nio, Försäkringscentralen

Kriterier för ersättning av patientskada och ersättning som ska betalas — Vad kommer att förändras? ersättningschef Elina Muukkonen, Patientförsäkringscentralen

Skyldighet att försäkra och teckna patientförsäkring — Vad förändras? lagstiftningschef Asko Nio, Försäkringscentralen

Patientförsäkringsmarknaden öppnas, chefsmatematiker Juha Tiensuu, Försäkringscentralen

Undersökning av kostnadseffekterna av patientförsäkringslagen, aktuariechef Ville Lilja, Försäkringscentralen

Presentationer

Talarnas presentationer (på finska) laddas upp som pdf-dokument till Slideshare-systemet, från vilket de kan öppnas för att läsas och laddas ner till din egen enhet.

Slideshare: Patientförsäkringen förnyas – utbildningsdagens presentationer på finska (öppnas i en ny flik)