Behandlingsskada

Behandlingsskador är den vanligaste skadan som ersätts ur patientförsäkringen. Härvid ersätts personskador som orsakats av undersökning, behandling och vård eller annan motsvarande åtgärd eller av att en sådan försummats. Med annan motsvarande åtgärd avses bland annat vaccinering, blodgivning eller organdonation. Skador som uppkommer genom att läkemedel ordineras eller administreras felaktigt kan också ersättas som behandlingsskada.

För att det ska vara fråga om en ersättningsgill behandlingsskada krävs att en erfaren yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården skulle ha handlat på något annat sätt i den ifrågavarande vård- eller undersökningssituationen och därigenom undvikit skadan. Skadan kan exempelvis utgöras av en komplikation efter en operation, såsom en nervskada eller fördröjd diagnos, vilken skulle ha kunnat undvikas av erfaren hälso- och sjukvårdspersonal.

Innehållet i och nivån för den kompetens som krävs av erfaren hälso- och sjukvårdspersonal varierar stegvis. Det ställs olika krav på till exempel allmänläkare på hälsovårdscentraler och specialistläkare på universitetssjukhus.