Medlemsföretag

Patientförsäkringscentralen utgörs av de försäkringsbolag som idkar patientförsäkring i Finland. Patientförsäkringscentralens medlemmar är

  • Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia
  • If skadeförsäkring OYj, finsk filial
  • LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolag
  • Pohjantähti Ömsesidiga Försäkringsbolaget
  • Pohjola Försäkring Ab
  • Protector Forsikring ASA
  • Ömsesidiga Försäkringsbolaget Turva
  • Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag