Utbetalning av ersättningar

Ett ansökningsformulär skickas till ersättningssökanden tillsammans med ett positivt beslut. Det finns ett separat formulär för dödsfall.

I formuläret uppmanas den som ansöker om ersättning att specificera sina ersättningsyrkanden och lämna förklaringar om bedömning och utbetalning av ersättning, såsom recept och kvitton på läkemedel och information om ersättning eller förmåner som erhållits på annat håll.

Sökande av ersättning

Lämna in undertecknad ersättningsansökan till Patientförsäkringscentralen inom tre år från att du fått ett positivt ersättningsbeslut. Ersättning betalas endast för extra kostnader som patientskadan orsakat.

Ersättning

Ersättningarna fastställs efter att handläggaren har skaffat de tilläggsuppgifter som behövs. Tilläggsuppgifter kan bland annat skaffas om eventuella nya vårdbesök samt ersättningar och förmåner som andra parter betalat. När ersättningarna har fastställts avger Patientförsäkringscentralen ett beslut och betalar in ersättningarna på angivet konto.

Om vård av patientskada varar länge eller om funktionshinder kvarstår kan du behöva lämna in nya yrkanden och göra nya ersättningskrav till och med under flera år. I praktiken fattas flera beslut om ersättningsbeloppet i samma ärende.