Bilagor till skadeanmälan

Du behöver inte bifoga journaler till din skadeanmälan. Patientförsäkringscentralen erhåller informationen direkt från dina vårdplatser. Ta inte med medicinska recept, kvitton, sjukpennings- eller pensionsbeslut i din anmälan, såvida de inte är relevanta för bedömning av vårdens lämplighet. Vanligtvis ställs dess frågor under ersättningsskedet i behandlingen, om det ärende du anmält löses av patientförsäkringscentralen som en ersättningsgill patientskada.

Om du behöver tillhandahålla originalmaterial, t.ex. gipsmodeller eller bildmaterial, skicka dem till Patientförsäkringscentralens postadress PB 1, 00084 FÖRSÄKRINGSCENTRALEN. Du kan också skicka ditt brev rekommenderat. Som brevavsändare ansvarar du för portot. I det ursprungliga materialet du skickat in gör vi Patientförsäkringscentralens anteckningar, så att materialet kan identifieras.

Förvara alla fakturor och kvitton så att du kan bifoga dem till din anmälan vid behov. Om du söker ersättning för utgifter på annat håll, till exempel Fpa, kan du ta en kopia av dokumenten. Förvara ersättningsbeslutet som utfärdats av en annan enhet när det har kommit.

Ytterligare information om elektronisk skickande av bilagor till Patientförsäkringscentralen finns här.