Ortopedi: knäingrepp

1) Korrigering av främre korsband genom artroskopi, felplacering av sentransplantat

I samband med ett olycksfall fick patienten en vridskada i knäet och vid noggrannare undersökningar konstaterade man att det främre korsbandet hade rupturerat. Patienten genomgick en artroskopi där det främre korsbandet reparerades med ett sentransplantat.

Under uppföljningen hade patienten fortsättningsvis smärtor i knäet och det var instabilt. Patienten genomgick en ny artroskopi där man konstaterade att korsbandstransplantatet låg för långt framtill på lårbenet. Sentransplantatet korrigerades och därefter började smärtorna lätta.

Artroskopin i knäet och reparationen av senan var medicinskt motiverade för behandling av skadan i främre korsbandet. I operationen uppnåddes dock inte den professionella standard som krävs av en erfaren läkare som är specialiserad på knäartroskopi, eftersom prepareringen av den kanal som behövdes för fixering av sentransplantatet var bristfällig.

Patienten fick ersättning för den personskada som patienten åsamkades på grund av utdragen smärta och reoperationen.

2) Rupturer i knäets främre och bakre korsband samt kollateralledband, stelhet i knä efter operation

Patientens knäled gick ur led i samband med ett olycksfall. I knäet konstaterades rupturer i knäets främre och bakre korsband samt det inre ledbandet. I en operation korrigerades ledkapseln, det inre ledbandet och korsbanden fästes vid lårbenet. Efter operationen var knäet stabilt, men dess rörelseomfång var sämre än förut. Vid knäartroskopin avlägsnades ärrvävnad.

Operationen i knäet var medicinsk motiverad för behandling av de många och svåra skador som uppkommit i samband med olycksfallet. Enligt bedömningen utifrån de tillgängliga utredningarna hade operationen utförts tekniskt korrekt. Det var frågan om en svår skada i knäets ledband, som nästan alltid efterlämnar ett bestående men trots korrekt behandling. Bildningen av ärrvävnad i knäet skulle under dessa omständigheter inte heller ha kunnat undvikas.

Det var inte frågan om en sådan personskada som enligt patientskadelagen är ersättningsgill.