Trygghet för patienter och vårdpersonal

Hälso- och sjukvården är alltid förknippad med risker som inte alltid går att undvika ens med bästa möjliga vård och behandling.

Patientförsäkringscentralen (PFC) handhar centraliserat i enlighet med patientskadelagen ersättningar för personskador som orsakats i samband med hälso- och sjukvård. PFC främjar patientsäkerheten genom undersökningar, beräkningar och statistikföring. PFC:s medlemmar är samtliga försäkringsbolag som beviljar patientförsäkringar i Finland.