Patientförsäkring

Patientförsäkringen utgör ett skydd för patienter och vårdpersonal. Information sammanställs på dessa sidor, särskilt för vårdpersonal och vårdplatser, samt för medlemsförsäkringsbolag i Patientförsäkringscentralen (PFC).

Enligt patientskadelagen skall alla som utövar hälso- och sjukvårdsverksamhet ha en försäkring för det ansvar som avses i lagen. Patientförsäkringen kan tecknas antingen hos ett försäkringsbolag eller hos Patientförsäkringscentralen till slutet av år 2020. Den som underlåtit att teckna patientförsäkring är enligt patientskadelagen skyldig att betala förhöjd, upp till tiodubbel försäkringspremie.

Tecknande av försäkring

Följande operatörer är försäkringsskyldiga:

  • hälso- och sjukvårdspersonal som arbetar med hälso- och sjukvård som egenföretagare och som är inskrivna eller kan komma att ingå i Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valviras register
  • företag  och andra organisationer som ägnar sig åt hälso- och sjukvårdsverksamhet, vilkas anställda i arbets- eller tjänsteförhållande är hälso- och sjukvårdspersonal som antecknats i Valviras register
  • företag som tillhandahåller akutsjukvård , även om det inte är fråga om akutsjukvård som utövas av vårdpersonal
  • apotek för receptbelagda läkemedel som säljs där
  • finska staten för den hälso- och sjukvård som ges vid statliga inrättningar.

Studerande och praktikanter jämställs med personalen vid det företag eller den inrättning under vars övervakning praktiken försiggår. Andra personer som tillhandahåller vårdtjänster, t.ex. en naturlig vårdgivare eller företag, är inte skyldiga att försäkra sig enligt Patientskadelagen och kan inte få patientförsäkring. De kan i stället teckna ansvarsförsäkring.

För mer information om patientförsäkring, kontakta Patientförsäkringscentralen och dess medlemsförsäkringsbolag.

Patientförsäkringscentralens kontaktuppgifter