Fullmakt för behandling av skadeärendet

Om du vill ge någon annan fullmakt att sköta en patientskada för din räkning, kan du bifoga en fullmakt som du undertecknat till din ansökan.  Du kan skicka in en fullmakt som bilaga även vid ett senare tillfälle.

Fullmakt (pdf, öppnas i en ny flik)

Om du redan har valt ett godkännandeavsnitt i din patientskadeansökan och därmed bemyndigat en annan person att hantera ditt ärende behöver du inte lämna in en egen fullmakt.

Uppsägningen av tillståndet måste alltid rapporteras skriftligen till Patientförsäkringscentralen. Du kan också använda vårt fullmaktsformulär för att återkalla auktorisationen. 

Om en patient är avliden kan dödsbodelägarna ge en person fullmakt att hantera ett patientskadeärende och höja ersättningen. För godkännande måste alla dödsbodelägare fylla i och underteckna sina egna fullmakter

Fullmakt för dödsfall och dödsbo (pdf, öppnas i en ny flik)