Webbsidans undersidor:

I samband med hälso- och sjukvård

Endast personskador som uppkommit i samband med hälso- och sjukvård kan ersättas med stöd av patientsförsäkrigslagstiftningen.

Enligt lagen om patientens ställning och rättigheter avses med hälso- och sjukvård sådana åtgärder för fastställande av patientens hälsotillstånd eller för återställande eller upprätthållande av hälsan som vidtas av yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården eller som vidtas vid en verksamhetsenhet för hälso- och sjukvård.

1) Daglig vård och omsorg av en hemvårdare

Olika tjänster hade ordnats som stöd för att en äldre person skulle kunna bo hemma. Hemvårdaren besökte personen regelbundet för att hjälpa till med morgon- och kvällssysslor, städa, tvätta kläder, hjälpa till vid måltider och gå ut med personen. När hemvårdaren hjälpte den äldre personen att gå i vardagsrummet i samband med den dagliga promenaden, föll personen och slog huvudet.

Eftersom fallet skedde i samband med den dagliga vården och omsorgen var det inte frågan om hälso- och sjukvård enligt patientskadelagen.

2) Fraktur i ryggen i samband med fysioterapi

Vid fysioterapi fastnade patientens fot i en balansbom i samband med en övning. Patienten föll på rygg vilket orsakade en kompressionsfraktur i ryggen.

Det var frågan om ett olycksfall i samband med behandling, dvs. i detta fall fysioterapi. Skadan ersattes av patientförsäkringen.