Gynekologiska åtgärder

1) Skada på urinledaren vid laparoskopisk bortoperation av livmodern

Patientens livmoder avlägsnades genom en titthålsoperation på grund av utdragna blödningar, smärtor och myom. Efter operationen hade patienten tilltagande smärtor och infektionssymtom. Vid noggrannare undersökningar konstaterades en skada på urinledaren, som sannolikt hade uppkommit i samband med livmoderoperationen. Man försökte korrigera skadan genom att lägga in ett rör på det skadade stället, men slutligen måste man korrigera skadan genom operation.

Bortoperationen av livmodern var medicinskt motiverad. Operationsförhållandena var normala under laparoskopin. I operationen uppnåddes dock inte den professionella standard som krävs av en erfaren läkare som är specialiserad på hysterektomi (bortoperation av livmodern). Med en noggrannare operationsteknik kunde skadan på urinledaren undvikits.

Patienten fick ersättning för personskadan till följd av reoperationen och förlängd återhämtning.

2) Delar av moderkakan lämnades kvar i livmodern efter förlossning

Patientens förlossning framskred normalt. Enligt beskrivningen hade moderkakan lossnat på normalt sätt och var hel. Patienten måste dock genomgå tre skrapningar, eftersom man konstaterade att delar av moderkakan fanns kvar i livmodern.

Det är alltid möjligt att vävnad från moderkakan finns kvar i livmodern efter vaginal förlossning. Man kan bli tvungen att utföra flera skrapningar för att få bort allt material från moderkakan trots att åtgärderna genomförs korrekt.

Det var inte frågan om en sådan personskada som enligt patientskadelagen är ersättningsgill.

3) Spiral hamnade utanför livmodern

Patienten fick en spiral för förhindrande av graviditet. Efter insättningen av spiralen hade patienten onormala smärtor. Hon blev undersökt med ultraljud och man konstaterade att spiralen fanns i livmodermuskulaturen. Spiralen togs bort och symtomen lättade.

Vid insättning av spiral, liksom vid alla åtgärder inne i livmodern, finns det risk för att spiralen går in i livmodermuskulaturen eller till och med tränger igenom livmodern. Spiral sätts normalt in utan synkontroll, dvs. ”i blindo”. Därför är livmoderperforation eller att spiralen hamnar på fel ställe i samband med insättningen en påföljd som inte alltid kan undvikas trots att insättningen utförs på korrekt sätt.

Vården av patienten var medicinskt motiverad och den påföljd som uppkom hade inte kunnat undvikas. Därför var det inte frågan om en sådan skada som enligt patientskadelagen är ersättningsgill.