Webbsidans undersidor:

Riktlinjer för upprättande av skadeanmälan

Gå noggrant igenom instruktionerna innan du fyller i en skadeanmälan och skicka den till Patientförsäkringscentralen. Du kan få hjälp med att anmäla patientskador av patientombudsmannen eller socialarbetaren på din vårdplats. Ta också del av vanliga frågor om upprättande av en skadeanmälan.

Vanliga frågor om skadeanmälan

Anmälan om patientskador kan göras hos patientförsäkringscentralen som

På den här sidan kommer vi att publicera mer detaljerade instruktioner om hur du fyller i en elektronisk skadeanmälan eller lämnar in en patientskadeanmälan med pdf-formuläret.

Elektronisk skadeanmälan

Du kan lämna in en elektronisk skadeanmälan när

  • du har tillgång till bankkoder eller mobilcertifikat.
  • du kommer att lämna in en skadeanmälan i ditt eget ärende.
  • du skickar in en skadeanmälan i skadeärendet för din minderåriga som du har vårdnaden för.
  • du lämnar in en skadeanmälan i skadefallet för en vuxen och omyndig person och du är hans eller hennes officiellt utsedda intressebevakare. Bifoga ett beslut om intressebevakare som utfärdats av magistraten eller domstolen till skadeanmälan.
  • du lämnar in en skadeanmälan för en avliden och du är dödsbodelägare till hans eller hennes egendom eller annan nära, för vilken den ekonomiska skadan eller förlusten faktiskt orsakats av patientens död.

En vuxen patient eller en annan ersättningssökande kan ge en annan person fullmakt att sköta skadeärendet på den ersättningssökandens vägnar. I så fall ska den befullmäktigade logga in med sina bankkoder och fylla i skadeanmälan. En fullmakt, som har undertecknats av patienten eller ersättningssökanden, ska bifogas anmälan.

Fullmakt för behandling av skadeärendet

Det lönar sig att lämna en elektronisk patientskadeanmälan kl 6–22, eftersom det kan vara underhållsavbrott i Patientförsäkringscentralens transaktionssystem på natten.

Fyll i en elektronisk skadeanmälan om en patientskada på din egen dator och skicka den till Patientförsäkringscentralen. Kontrollera dina uppgifter innan du skickar den. Ett meddelande om att formuläret skickades framgångsrikt visas direkt på skärmen på din dator eller den enhet du använder. Du kommer inte att få ett e-postmeddelande eller sms angående en lyckad överföring.

När du har skickat det elektroniska formuläret kan du fortfarande spara skadeanmälan på din dator eller skriva ut en kopia av din anmälan.

Om du har tekniska problem när du skall fylla i och skicka en blankett kan du kontakta PVK.lomaketuki(a)vakuutuskeskus.fi. E-postadressen är endast tillgänglig för tekniska frågor relaterade till elektroniska transaktioner på vardagar från 9 till 15. 

Skadeanmälan på pdf-formulär

Du kan fylla i formuläret Skadeanmälan för patientskador (pdf) på din dator, spara och skriva ut det på papper. Pdf-formuläret kan inte skickas elektroniskt, t.ex. som en bilaga till ett e-postmeddelande.

Underteckna formuläret för skadeanmälan och skicka det via post till Patientförsäkringscentralen. Patientförsäkringscentralens postadress är Patientförsäkringscentralen, PB 1, 00084 FÖRSÄKRINGSCENTRALEN. 

Du kan också skicka en skadeanmälan som rekommenderat brev, och som avsändare av brevet ansvarar du för portot.

Om du inte kan skriva ut pdf-formuläret, beställ ett pappersformulär för anmälan från Patientförsäkringscentralen genom att skicka ett e-postmeddelande till lomaketilaus(@)vakuutuskeskus.fi eller genom att ringa 040 450 4590 (vardagar kl. 12–15). Du kan också be att få pappersformulär av patientombudsmannen eller socialarbetaren på din vårdplats.