Webbsidans undersidor:

Riktlinjer för upprättande av skadeanmälan

Gå noggrant igenom instruktionerna innan du fyller i en skadeanmälan och skicka den till Patientförsäkringscentralen. Du kan få hjälp med att anmäla patientskador av Patientombuden eller socialarbetaren på din vårdplats ger råd om hur ersättningsyrkanden som gäller patientskador kan inledas​
. Ta också del av vanliga frågor om upprättande av en skadeanmälan: Vanliga frågor om skadeanmälan

Använd skadeformuläret som publicerats av Patientförsäkringscentralen för att anmäla en patientskada. Du kan anmäla en patientskada till Patientförsäkringscentralen på tre olika sätt:

Om identifieringen inte fungerar med webbläsaren Internet Explorer lönar det sig att byta webbläsare.

Enheten och webbläsaren du använder påverkar hur du kan använda PDF-formulär. Om du vill spara PDF-formuläret till din enhet är det värde att först ladda ner och spara formuläret och sen fylla i det. När vi nämner en enhet, menar vi dator, mobiltelefon eller surfplatta.

På den här sidan kommer vi att publicera mer detaljerade instruktioner om hur du fyller i en elektronisk skadeanmälan eller lämnar in en patientskadeanmälan med pdf-formuläret.

Elektronisk skadeanmälan

Du kan lämna in en elektronisk skadeanmälan när

  • du har tillgång till bankkoder eller mobilcertifikat.
  • du kommer att lämna in en skadeanmälan i ditt eget ärende.
  • du skickar in en skadeanmälan i skadeärendet för din minderåriga som du har vårdnaden för.
  • du lämnar in en skadeanmälan i skadefallet för en vuxen och omyndig person och du är hans eller hennes officiellt utsedda intressebevakare. Bifoga ett beslut om intressebevakare som utfärdats av magistraten eller domstolen till skadeanmälan.
  • du lämnar in en skadeanmälan för en avliden och du är dödsbodelägare till hans eller hennes egendom eller annan nära, för vilken den ekonomiska skadan eller förlusten faktiskt orsakats av patientens död.

En vuxen patient eller en annan ersättningssökande kan ge en annan person fullmakt att sköta skadeärendet på den ersättningssökandens vägnar. I så fall ska den befullmäktigade logga in med sina bankkoder och fylla i skadeanmälan. En fullmakt, som har undertecknats av patienten eller ersättningssökanden, ska bifogas anmälan.

Fullmakt för behandling av skadeärendet

Det lönar sig att lämna en elektronisk patientskadeanmälan kl 6–22, eftersom det kan vara underhållsavbrott i Patientförsäkringscentralens transaktionssystem på natten.

Fyll i en elektronisk skadeanmälan om en patientskada på din egen dator och skicka den till Patientförsäkringscentralen. Kontrollera dina uppgifter innan du skickar den. Ett meddelande om att formuläret skickades framgångsrikt visas direkt på skärmen på din dator eller den enhet du använder. Du kommer inte att få ett e-postmeddelande eller sms angående en lyckad överföring.

När du har skickat det elektroniska formuläret kan du fortfarande spara skadeanmälan på din dator eller skriva ut en kopia av din anmälan.

Om du har tekniska problem när du skall fylla i och skicka en blankett kan du kontakta PVK.lomaketuki(a)vakuutuskeskus.fi. E-postadressen är endast tillgänglig för tekniska frågor relaterade till elektroniska transaktioner på vardagar från 9 till 15.

Skicka bilagor elektroniskt

Tillåtna filformat för bilagorna är pdf, doc, docx, gif, jpeg, jpg, txt, xls, xlsx och png. Den sammanlagda storleken för de bifogade filerna får vara högst 15 MB. Om maximistorleken överskrids får du ett felmeddelande. Programmet avlägsnar automatiskt de bifogade filer som inte får plats i sändningen. Klicka på nytt på Skicka-knappen, varvid blanketten och de bilagor som får plats skickas till mottagaren. Skicka de avlägsnade filerna separat med en ny blankett.

Vi tillhandahåller inte IT-support i händelse av problem med att ladda upp bilagor. Om du inte kan tillhandahålla bilagorna i de önskade filformaten kan du skriva ut dem och skicka dem per brev till patientförsäkringscentralen, PB 1, 00084 VAKUUTUSKESKUS.

Skadeanmälan på pdf-formulär

Du kan fylla i formuläret Skadeanmälan för patientskador (pdf) på din dator, spara och skriva ut det på papper. Pdf-formuläret kan inte skickas elektroniskt, t.ex. som en bilaga till ett e-postmeddelande.

Underteckna formuläret för skadeanmälan och skicka det via post till Patientförsäkringscentralen. Patientförsäkringscentralens postadress är Patientförsäkringscentralen, PB 1, 00084 FÖRSÄKRINGSCENTRALEN. 

Du kan också skicka en skadeanmälan som rekommenderat brev, och som avsändare av brevet ansvarar du för portot.

Om du inte kan skriva ut pdf-formuläret, beställ ett pappersformulär för anmälan från Patientförsäkringscentralen genom att skicka ett e-postmeddelande till lomaketilaus(@)vakuutuskeskus.fi eller genom att ringa 040 450 4590 (vardagar kl. 12–15). Du kan också be att få pappersformulär av patientombudsmannen eller socialarbetaren på din vårdplats.