Missnöje med vårdplatsen

Om du är missnöjd med den behandling eller det förfarande du får kan du göra en anmärkning hos din vårdplats eller klaga hos tillsynsmyndigheten. Vid behov ger patientombuden på din vårdplats råd i frågor om patientens ställning och rättigheter. Patientförsäkringscentalen kan inte hjälpa eller betala ersättning i dessa ärenden.

Syftet med anmärkningen är att erbjuda patienten ett enkelt och flexibelt sätt att ge sina synpunkter på vårdplatsen. Samtidigt får vårdenheten möjlighet att korrigera situationen.

Den som är missnöjd med agerandet, bemötandet eller förfarandet av en yrkesperson inom hälso- och sjukvården ska först vända sig till chefen för den vårdenhet där personen i fråga arbetar.

Anmärkning begränsar inte rätten att anföra klagomål hos myndigheten.