Kostnader för övriga skador

Övriga nödvändiga kostnader som uppstått till följd av skada kan ersättas för resekostnader som uppkommit till följd av extra vård. Dessutom kan ersättning betalas för följande utgifter:

  • Vårdstöd om den skadade behöver hjälp hemma för sina så kallade personliga aktiviteter, såsom påklädning och tvättning och detta medför extra kostnader för den sökande.
  • Höjda kostnader för vård hemma, om den skadelidande behöver hjälp med tyngre arbeten i hemmet och det inte finns andra familjemedlemmar i hushållet.
  • Klädbidrag, om hjälpmedel som är nödvändiga på grund av skadan eller användningen av dem leder till att kläder slits eller smutsas ned under hemmaboendet.