Ersättnings- och försäkringsärenden

Ersättningsreglering

Ersättningschef Elina Muukkonen

tfn 040 450 4604

Enhetsjurist Saija Mäenpää

tfn 040 450 4608

Ersättningsjurist Anne-Mari Hurskainen

tfn 040 450 4772

Ersättningsjurist Riina Koivula

tfn 040 922 1163

Ersättningsjurist Kaisa Huupponen

tfn 045 7820 1822

Ersättningsjurist Titta Lähdesmäki

tfn 040 450 4745

Ersättningsjurist Katriina Lehtinen

tfn 045 7820 1828

Ersättningsassistent Maaria Hahtokari

tfn 045 7820 1806

Försäkrings- och informationstjänster

Kontaktchef Jaana Kekkonen

tfn 040 450 4557

Försäkringssakkunnig Arja Salmi

tfn 040 450 4648

Informatiker Saija Lehtinen

tfn 040 450 4581