Ersättnings- och försäkringsärenden

Ersättningsreglering

Ersättningschef Elina Muukkonen

tfn 040 450 4604

Enhetsjurist Saija Mäenpää

tfn 040 450 4608

Ersättningsjurist Anne-Mari Hurskainen

tfn 040 450 4772

Ersättningsjurist Riina Koivula

tfn 040 922 1163

Ersättningsjurist Titta Lähdesmäki

tfn 040 450 4745

Försäkrings- och informationstjänster

Kontaktchef Jaana Kekkonen

tfn 040 450 4557

Försäkringssakkunnig Arja Salmi

tfn 040 450 4648

Informatiker Saija Lehtinen

tfn 040 450 4581

Assistent Kaija Isopahkala-Björklöf

tfn 040 450 4537