Ersättnings- och försäkringsärenden

Ersättningsreglering

Ersättningschef Elina Muukkonen
tfn 040 450 4604

Enhetsjurist Saija Mäenpää
tfn 040 450 4608

Ersättningsjurist Anne-Mari Hurskainen
tfn 040 450 4772

Ersättningsjurist Riina Koivula
tfn 040 922 1163

Ersättningsjurist Titta Lähdesmäki
tfn 040 450 4745

Försäkrings- och informationstjänster

Kontaktchef Jaana Kekkonen
tfn 040 450 4557

Försäkringssakkunnig Arja Salmi
tfn 040 450 4648

Informatiker Saija Lehtinen
tfn 040 450 4581

Assistent Kaija Isopahkala-Björklöf
tfn 040 450 4537