Frågor om behandling

Ofta klargörs frågor och tvetydigheter om behandling och sjukdomar snabbt genom att prata med den behandlande läkaren eller representanten för annan medicinsk personal. Om det finns anledning att misstänka patientskada baserat på dessa diskussioner, kontakta Patientförsäkringscentralen.

Om du inte har fått undersökning eller behandling inom den lagstadgade tidsfristen, kontakta den vårdinrättning, vars ansvar det skulle ha varit att ordna behandlingen. Man kan inte få ersättning från patientförsäkringen eller vårdande personal, till exempel för kostnader som kan bli följden av att söka vård inom den privata sektorn.

Om det finns några oklarheter rörande vårdavgifter, till exempel följderna av att slå i avgiftstaket, red ut dem tillsammans med de fakturerbara behandlingsplatserna. Patientförsäkringen omfattar inte utredning eller ersättning av vårdavgiftsproblem.