Potilaiden ja hoitohenkilöstön turvana

Potilasvakuutuskeskus (PVK) huolehtii keskitetysti terveydenhuollon yhteydessä aiheutuneiden henkilövahinkojen korvaamisesta ja edistää potilasturvallisuutta.