Förutsättningarna för tillämpning av lagen är inte uppfyllda

Om förutsättningarna för tillämpning av patientskadelagen inte är uppfyllda kan Patientförsäkringscentralen inte ersätta skadan.

Det är bra att notera att patientförsäkringen inte betalar ersättning bara för att du är missnöjd med din behandling som patient eller släkting. Om du anser att du har blivit felaktigt bemött och vill ge återkoppling till vårdinrättningen, finns andra rättsliga skyddsåtgärder tillgängliga för dig, inklusive ett klagomål till den regionala myndigheten.

Patientens rättigheter