Förutsättningarna för tillämpning av lagen är uppfyllda

När du har tagit Patientförsäkringscentralens onlinetest och pratat med patientombudsmannen eller medicinsk personal, eller på annat sätt kommit till slutsatsen att du kan ha lidit en patientskada, lämna då in en ansöka om skada till Patientförsäkringscentralen.

Du kan få hjälp att fylla i rapporten av patientombudsmän eller socialarbetare på behandlingsorten. Mer detaljerade instruktioner om hur man skickar in en skadeanmälan har sammanställts på Patientförsäkringscentralens webbplats.  Patientförsäkringscentralens kundservice kan också svara till frågor vardagar kl. 12 - 15, tel. 040 450 4590,.

Patientskaderanmälan