Blanketter (hälsovården)

Hälso- och sjukvårdens utredning

Läs mer här.

Hälso- och sjukvårdens utredning till Patientförsäkringscentralen, elektroniskt ifyllbar

De som använder Finlands Läkarförbunds gruppatientförsäkring:

Bilaga till Hälso- och sjukvårdens utredning


Patientförsäkring hos Patientförsäkringscentralen

Läs mer här.

Ansökan om patientförsäkring kan göras med denna blankett. Obs! Uppdaterad kontaktinformation här.

På patientförsäkring som beviljas av PFC tillämpas dessa villkor.

Broschyr

Patientförsäkringen i Finland

12.12.2018