Blanketter (hälsovården)

Hälso- och sjukvårdens utredning

Läs mer här.

Hälso- och sjukvårdens utredning till Patientförsäkringscentralen, elektroniskt ifyllbar

De som använder Finlands Läkarförbunds gruppatientförsäkring:

Bilaga till Hälso- och sjukvårdens utredning


Patientförsäkring hos Patientförsäkringscentralen

Läs mer här.

Ansökan om patientförsäkring kan göras med denna blankett.

På patientförsäkring som beviljas av PFC tillämpas dessa villkor.

07.06.2019