Utbildningstillfällen

Läkardagarnas kurser och skadekliniker

Läkare 2021: Förseningar i diagnos och vård - den växande utmaningen med patientsäkerhet

Läkare 2020: Patientskador och patient-läkarrelationen efter en skada. Tips för interaktion och en kurs för att lära sig av sina misstag och skadeklinik

Läkare 2019: Jourkonsultation och patientsäkerhetskurs och skadeklinik

Läkare 2018: Kunskap ökar patientsäkerheten: Av skador lär man sig agera

Läkare 2017: Skadeklinik