Patientförsäkring kan tecknas antingen hos ett försäkringsbolag eller hos Patientförsäkringscentralen.

Försäkring kan tecknas hos försäkringsbolag av

  • självständiga yrkesutövare
  • företag eller sammanslutningar (aktiebolag, öppet bolag, kommanditbolag osv.)
  • Gruppatientförsäkringar som tecknas av fackorganisationer (t.ex. Finlands Läkarförbund, Finlands Tandläkarförbund, TEHY, Specialtandteknikerförbundet, Finlands Talterapeutförbund, SuPer och Finlands Psykologförbund)

När till exempel en privat läkare, fysioterapeut eller annan yrkesutbildad person utövar sin verksamhet i ett företags namn, ska försäkringen tecknas i företagets namn.

Fråga din fackorganisation om deras patientförsäkring tecknar medlemmarnas verksamhet under ett företag.

Försäkring kan tecknas hos Patientförsäkringscentralen eller ett medlemsförsäkringsbolag av

  • sjukvårdsdistrikten
  • statliga inrättningar
  • Ålands hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvård vid inrättningar där huvudmannen är en kommun eller samkommun (hälsovårdscentraler, brand- och räddningsväsen, äldreboenden samt läroanstalter inom hälso- och sjukvården) omfattas av den försäkring som sjukvårdsdistriktet tecknat.

Verksamhet som idkas inom ett bolag som ägs av en kommun eller samkommun liksom hälso- och sjukvård som köpts av en privat serviceleverantör omfattas inte av den offentliga sektorns försäkring.

Detsamma gäller verksamhet inom ett bolag som ägs av en statlig inrättning eller hälso- och sjukvård som köps av en privat leverantör.

Personer som försäkringsbolag vägrat bevilja patientförsäkring kan teckna försäkringen hos Patientförsäkringscentralen.

Närmare information finns i avsnittet Patientförsäkring hos Patientförsäkringscentralen.

10.01.2017