Är det värt att göra en skadeanmälan?

Om du misstänker att det är frågan om en patientskada bör du först göra Patientförsäkringscentralens webbtest, så får du en bedömning av om patientskadelagen överlag kan tillämpas på ditt ärende.

Det kan vara svårt för en patient eller anhörig att själv bedöma om det är fråga om en patientskada och om det är värt att göra en skadeanmälan. Testet kan göras av vem som helst som misstänker en patientskada eller som i sitt arbete jobbar med patientskadeärenden. Patientförsäkringscentralen samlar inte in några person- eller platsuppgifter eller ip-adresser om dem som gör testet. Vi följer endast upp antalet besökare i testet.

Den som gör webbtestet behöver inte ge sina kontaktuppgifter och testet kan göras helt anonymt. Testet har ingen koppling till handläggningen av skadeärendet.

Anvisningar för Patientförsäkringscentralens webbtest

Besvara varje fråga och välj ett alternativ av 2–6 alternativ. Testet framskrider enligt dina svar. Obligatoriska frågor är markerade med *. Till sist får du en bedömning av om patientskadelagen kan tillämpas på ditt ärende.

Observera att inga ersättningsbeslut ges i webbtestet. När du har gjort en skadeanmälan gör PFC en bedömning av om det är fråga om en ersättningsgill patientskada. Knappt en tredjedel av skadeanmälningarna leder till utbetalning av ersättningar.

Patientförsäkringscentralen har till uppgift att bedöma om det är frågan om en patientskada som enligt patientskadelagen är ersättningsgill. Huruvida en skada är ersättningsgill beror till exempel på om en erfaren yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården vid vårdtillfället skulle ha agerat på ett annat sätt, om skadan skulle ha kunnat undvikas och om en personskada har uppkommit. Individuella omständigheter beaktas alltid vid bedömningen

Gå till webbtestet här.

Patientförsäkringscentralen samlar inte in några person- eller platsuppgifter eller ip-adresser om dem som gör testet. Vi följer endast upp antalet besökare i testet.

13.02.2020