Ohjeet Potilasvakuutuskeskuksen verkkotestin tekoon

  • Potilasvakuutuskeskuksen verkkotestin voi tehdä kuka tahansa, joka epäilee potilasvahinkoa tai joka on työnsä puolesta tekemisissä potilasvahinkokysymysten kanssa.
  • Verkkotesti on anonyymi, eli siinä ei kerätä mitään henkilö- tai paikkatietoja tai ip-osoitteita. Seuraamme vain testin käyttäjämääriä. Testillä ei ole yhteyttä vahinkoilmoituksen käsittelyyn.
  • Vastaa jokaiseen verkkotestin kysymykseen ja valitse yksi annetuista vaihtoehdosta. Pakolliset kysymykset on merkitty *-merkillä. Lopuksi saat arvion, voidaanko tapaukseesi soveltaa potilasvahinkolakia.

Potilasvakuutuskeskuksen verkkotesti

 

Testin jälkeen:

Lain soveltamisedellytykset täyttyvät

Kun olet tehnyt Potilasvakuutuskeskuksen verkkotestin sekä keskustellut potilasasiavastaavan tai hoitohenkilökunnan kanssa tai tultuasi muuten siihen tulokseen, että sinulle on voinut sattua potilasvahinko, tee vahinkoilmoitus Potilasvakuutuskeskukselle.

Neuvoja ilmoituksen täyttämiseen saat hoitopaikan potilasasiavastaavilta tai sosiaalityöntekijöiltä. Sivuillamme on myös tarkempia ohjeita vahinkoilmoituksen tekemiseen, tutustu niihin.

Siirry tekemään potilasvahinkoilmoitus

Lain soveltamisedellytykset eivät täyty

Jos potilasvahinkolainsäädännön soveltamisen edellytykset eivät täyty, Potilasvakuutuskeskus ei voi korvata vahinkoa.

On hyvä ottaa huomioon, että potilasvakuutuksesta ei makseta korvausta pelkästään siitä, että olet tyytymätön kohteluusi potilaana tai omaisena. Jos koet tulleesi väärinkohdelluksi ja haluat antaa palautetta hoitolaitokselle, käytössäsi on muita oikeusturvakeinoja mm. muistutus hoitopaikkaan tai kantelu aluehallintovirastoon.

Tutustu potilaan oikeuksiin

Huomaathan, että verkkotestin tulos ei ole korvauspäätös.