Valtakirja vahinkoasian hoitoon

Jos haluat valtuuttaa jonkun toisen henkilön hoitamaan potilasvahinkoa puolestasi, voit liittää potilasvahinkoilmoitukseesi allekirjoittamasi valtakirjan. Voit toimittaa valtakirjan liitteeksi vielä myöhemminkin.

Valtakirja (pdf, avautuu uuteen välilehteen)

Jos olet potilasvahinkoilmoituksessasi jo valinnut valtuutus-kohdan ja siten valtuuttanut toisen henkilön hoitamaan asiaasi, ei erillistä valtakirjaa tarvitse jättää.

Valtuutuksen päättymisestä on aina ilmoitettava kirjallisesti Potilasvakuutuskeskukseen. Voit käyttää valtakirjalomakettamme myös valtuutuksen peruuttamiseen.

Jos potilas on kuollut, kuolinpesän osakkaat voivat valtuuttaa yhden henkilön hoitamaan potilasvahinkoasiaa ja nostamaan korvaukset. Valtuuttamista varten kaikkien pesän osakkaiden on täytettävä ja allekirjoitettava oma valtakirjansa

Valtakirja kuolintapausta ja kuolinpesiä varten (pdf, avautuu uuteen välilehteen)