Vahinkoilmoituksen liitteet

Sinun ei tarvitse liittää vahinkoilmoitukseesi potilaskertomustietoja tai hoitopaikoissa otettujen röntgenkuvien tallenteita. Potilasvakuutuskeskus hankkii nämä tiedot suoraan hoitopaikoistasi. Älä liitä ilmoitukseesi myöskään lääkereseptejä, kuitteja, sairauspäiväraha- tai eläkepäätöksiä, ellei niillä ole merkitystä, kun arvioidaan hoidon asianmukaisuutta. Yleensä näitä selvityksiä kysytään korvausvaiheen käsittelyssä, jos ilmoittamasi asia ratkaistaan Potilasvakuutuskeskuksessa korvattavaksi potilasvahingoksi.

Liitetiedostojen lähettämisestä sähköisesti

Tiedostomuoto: Lähetäthän liitetiedostot sellaisessa muodossa, jossa ne voidaan siirtää suoraan järjestelmäämme. Järjestelmämme tukee seuraavia tiedostomuotoja: .pdf (ei sähköisesti täytettävät lomakkeet), .doc, .docx, .xls, .xlsx, .txt, .gif, .png, .jpeg, .jpg ja .bmp. Muissa muodoissa lähetettyjä liitetiedostoja emme voi käsitellä. Emme voi myöskään vastaanottaa selvityksiä pilvitallennuspalvelun kautta esim. Google Drive, OneDrive ja DropBox.

Liitteiden nimeäminen: Nimeä liitetiedostot lyhyesti ja selkeästi. Hyvä tapa nimetä liitteet on esimerkiksi Liite1, Liite2 jne. Liitteiden nimissä ei saa käyttää välilyöntejä, välimerkkejä eikä erikoismerkkejä, kuten + @ % : ; ? ! ~ ^ * \ / ” # ¤ < > | & { [ ] }.

Emme tarjoa tietoteknistä tukea liitetiedostojen lähettämiseen liittyvissä ongelmatilanteissa. Jos et voi toimittaa liitetiedostoja pyydetyissä tiedostomuodoissa, voit tulostaa ne ja lähettää kirjeitse osoitteeseen Potilasvakuutuskeskus, PL 1, 00084 VAKUUTUSKESKUS.

Materiaalin lähettäminen postitse

Jos sinun on toimitettava alkuperäistä materiaalia, esim. kipsimallit, lähetä ne Potilasvakuutuskeskuksen postiosoitteeseen Potilasvakuutuskeskus, PL 1, 00084 VAKUUTUSKESKUS. Voit lähettää postisi myös kirjattuna kirjeenä. Kirjeen lähettäjänä vastaat postimaksusta. Kirjaamme lähettämääsi alkuperäiseen materiaaliin Potilasvakuutuskeskuksen merkintöjä, jotta aineisto voidaan tunnistaa.

Laita talteen kaikki laskut ja tositteet, jotta voit tarvittaessa liittää ne korvaushakemukseesi. Jos haet kuluista korvausta muualta, esimerkiksi Kelasta, ota itsellesi kopio asiakirjoista. Ota talteen muun tahon antama korvauspäätös sen saavuttua.