Blanketter (ersättningar)

Observera att det inte är möjligt att skicka ansökan i elektronisk form. Du kan fylla i blanketten elektroniskt och sedan skriva ut och skicka den till Patientförsäkringscentralen.

ANSÖKAN OM ERSÄTTNING

Fyll i och lämna in ansökan om ersättning först efter att Patientförsäkringscentralen gett positivt ersättningsbeslut. Läs mer om utbetalning av ersättningar.

Ansökan om ersättning för patientskada

Ansökan om ersättning för dödsfall på grund av patientskada


ÖVRIGA BLANKETTER

En arbetsgivare av vilken Patientförsäkringscentralen begärt en utredning av beloppet av det orsakade inkomstbortfallet kan lämna en utredning genom att fylla i blanketten nedan.

Arbetsgivarens löneanmälan

11.03.2019