Blanketter och broschyrer

Patientförsäkringscentralens blanketter och broschyrer har samlats på denna webbplats. 

Ersättningshandläggningen av patientskador är skriftlig. Du kan sköta ärenden i anknytning till skadeärenden antingen per post eller elektroniskt. Det är lättast att göra en skadeanmälan via internet.
Anmälan om patientskada

Patientförsäkringscentralens blanketter avsedda för patienter, yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården samt vårdenheter finns på denna sida. En del av blanketterna har publicerats som PDF-filer, varvid du kan fylla i dem på din dator. Du kan spara blanketten på din dator och skriva ut den. Underteckna blanketten innan du skickar den per post till Patientförsäkringscentralen.

Du kan beställa blanketter och broschyrer per e-post på adressen
lomaketilaus(@)vakuutuskeskus.fi

Elektronisk ärendehantering i ersättningsärenden

Du kan skicka utredningar elektroniskt när handläggningen av ditt ärende har inletts på Patientförsäkringscentralen. När du kontaktar oss på elektronisk väg behöver du bankkoder och handläggningsnumret för ditt skadeärende. Om identifiering via IE-webbläsaren inte fungerar lönar det sig att byta webbläsare, till exempel till Crome.
Elektronisk ärendehantering i ersättningsärenden

20.05.2020