Lausunnot

Tälle sivulle on koottu Potilasvakuutuskeskuksen viimeisimmät lausunnot.

Lausunto asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian ja toimeenpanosuunnitelman 2022–2026 luonnoksesta:

Potilasvakuutuskeskus katsoo, että ministeriön valmistelema asiakas- ja potilasturvallisuusstrategia toteutuessaan vaikuttaa myönteisesti niin, että yksilöille ja yhteiskunnallekin raskaat ja kalliit potilasvahingot vähenevät.  

Lausunto 9.12.2021 (pdf, avautuu uuteen välilehteen)

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi potilasvakuutuslain ja siihen eräiden liittyvien lakien muuttamiseksi:

Potilasvakuutuskeskus katsoo, että korvauksenhakijat ja potilasvakuutuksen ottajat saavuttavat merkittäviä etuja, jos potilasvakuutuksen ja työeläkejärjestelmän välistä vastuuta työeläkkeiden sekä vanhuus- ja perhe-eläkkeiden korvauksissa selvennetään.

Lausunto 2.6.2020 (pdf, avautuu uuteen välilehteen)

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi sosiaaliturva- ja vakuutuslainsäädännön muuttamiseksi tietosuoja-asetuksen johdosta:

Potilasvakuutuskeskus (PVK) ja Liikennevakuutuskeskus (LVK) pitävät hyvänä ehdotuksena, että yleisestä tietosuoja-asetuksesta johtuva sääntely on yhtenäistä sosiaaliturva- ja vakuutuslainsäädännössä. PVK ja LVK kannattavat esitysluonnoksen muutosehdotuksia muutamin tarkennuksin.

Lausunto 25.1.2018 (pdf, avautuu uuteen välilehteen)

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi tulotietojärjestelmästä ja eräiden muiden lakien muuttamisesta:

Potilasvakuutuskeskus ehdottaa laajempia tiedonsaantioikeuksia potilasvakuutuksia myöntäville yhtiöille.

Lausunto 4.8.2017 (pdf, avautuu uuteen välilehteen)

Lausunto potilasvakuutustyöryhmän loppuraportista:

Potilasvakuutuskeskus esittää täsmennyksiä valmisteilla olevaan potilasvahinkolakiin.

Lausunto 13.3.2017 (pdf, avautuu uuteen välilehteen)

Lausunto koskien hallituksen esitystä laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä:

Uusi asiakastietolaki ei saisi rajoittaa PVK:n tietojensaantioikeutta tai PVK:n ja hoitopaikan välisiä sähköisen tiedon välitystapoja.

Lausunto 28.2.2017 (pdf, avautuu uuteen välilehteen)

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi tulotietojärjestelmästä ja eräiden muiden lakien muuttamisesta:

Vakuutuskeskus kannattaa tulorekisterin perustamista.

Lausunto 25.8.2016 (pdf, avautuu uuteen välilehteen)