Potilasvakuutuslaki 2021

Potilasvahinkojen korvaamisesta ja potilasvakuuttamisesta säädettiin 31.12.2020 saakka 1.5.1987 alkaen voimassa olleessa potilasvahinkolaissa. Vuoden 2021 alusta voimaan tuli uusi potilasvakuutuslaki, jonka myötä potilasvakuutuslainsäädäntöön tuli joitakin muutoksia. Kumotun potilasvahinkolain säännöksiä sovelletaan kuitenkin edelleen kaikkiin ennen 1.1.2021 sattuneisiin potilasvahinkoihin.

Potilasvakuutuksesta ja Potilasvakuutuskeskuksen (PVK) tehtävistä säädetään 1.1.2021 alkaen seuraavissa laissa:

Lisää tietoa lakiuudistuksesta

Järjestimme ennen lain voimaantuloa koulutustilaisuuden, jossa käsiteltiin potilasvakuuttamisen lainsäädännön muutoksia vakuuttamiseen ja potilasvahinkojen korvausperusteisiin. Puhujien esitykset on ladattu pdf-dokumentteina Slideshare-järjestelmään, josta ne voi avata luettaviksi ja ladata omalle koneelleen.

Slideshare: Potilasvakuutus uudistuu -koulutuspäivän esitykset (avautuu uuteen välilehteen)