Muut vahingosta aiheutuneet kulut

Muina vahingosta aiheutuneina tarpeellisina kuluina voidaan korvata ylimääräisestä hoidosta aiheutuvia matkakuluja. Lisäksi voidaan maksaa korvauksia seuraavista kuluista:

  • Hoitotukea, jos vahinkoa kärsinyt tarvitsee kotihoidossa apua ns. henkilökohtaisissa toimissaan, kuten pukeutumisessa ja peseytymisessä ja tästä aiheutuu korvauksenhakijalle ylimääräisiä kustannuksia.
  • Kohonneita kodinhoidon kustannuksia, jos vahinkoa kärsinyt tarvitsee apua raskaimmissa kodin töissä eikä taloudessa ole muita perheenjäseniä.
  • Vaatelisää, jos vahingon vuoksi tarpeelliset apuvälineet tai niiden käyttö aiheuttaa kotona asumisen aikana vaatteiden kulumista tai likaantumista.